Algemene begeleiding

De eigen vakdocenten verzorgen primair de vakinhoudelijke begeleiding van de leerlingen. Voor de eerste tot en met de derde klas is een wekelijks klassenuur ingeroosterd, waarin een vast begeleidingsprogramma wordt afgewerkt. Er zijn tijdens dat uur dus geen gewone lessen gepland.

In de brugklassen krijgen leerlingen die met sommige onderdelen van de leerstof wat problemen hebben extra ondersteuningslessen (studielessen). Soms treden leerlingen van de bovenbouw tegen een geringe vergoeding op als studiecoaches voor leerlingen van de onderbouw. We hebben hiermee de afgelopen jaren zeer positieve ervaringen opgedaan.

Wij bieden een huiswerkinstituut op school ruimte aan om leerlingen van klas 1 te begeleiden. Ouders dienen hiervoor wel te betalen.

We kennen sinds het afgelopen schooljaar een uitgebreid systeem van (gratis) studiesteun buiten de lessen om voor alle leerlingen. Dit kan variëren van het al dan niet verplicht maken van huiswerk in tussenuren en na afloop van de lessen, tot het facultatief bezoeken van vakinhoudelijke begeleidingsuren (VIB-uren). Dit systeem heeft vorig jaar wezenlijk bijgedragen tot uitstekende overgangs- en examenresultaten.

Op de havo werken we met de 'verlengde schooldag'. Leerlingen kunnen 's middags tot 17.00 op school blijven om - samen of alleen- aan hun taken te werken. Als de situatie daartoe aanleiding geeft kunnen we je daartoe ook verplichten. er zijn altijd leraren aanwezig die je om hulp of advies kunt vragen.

Voor de leerlingen van 5 havo en 6 vwo worden speciale eindexamentrainingen en proefexamens georganiseerd in april.

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum