Geschiedenis

Op 25 september 1899 ging onze school van start met tien leerlingen. Ze begonnen een vierjarige cursus in Grieks, Latijn, Nederlands, de moderne vreemde talen, wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde.

Onder de eerste rector, mgr. P.C. de Brouwer, kreeg de school in 1912 haar officiële erkenning als gymnasium. De school bleef lang het enige katholieke jongensgymnasium van het land. Pas na de invoering van de Mammoetwet in 1969 werden de eerste meisjes op de school toegelaten.

In 1917 kwam er een afdeling voor hbs naast het gymnasium en mocht de school zich lyceum noemen.

Tussen 1899 en 1930 heeft de school verschillende gebouwen betrokken. Ons huidige schoolgebouw is gebouwd in 1930. Het is in de stijl van de Delftse school ontworpen door de Tilburgse architect J. van de Valk.

In 1953 werd aansluiting gezocht bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

In 1962 wordt de school uitgebreid met een nieuwe verdieping. Architect: J. van de Valk.

In 1996 uitbreiding van de school met een nieuwe vleugel. Een groot deel van het oude gebouw wordt gemoderniseerd.

In 2014 is begonnen met een grootscheepse renovatie van het hoofdgebouw. In augustus 2014 is de havoafdeling verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Noordhoekring 182. Architect: Frans de Beer. Dit gebouw is in 1930 gebouwd als textielschool.

In juni 2015 start de laatste fase van de verbouwing en herinrichting van het hoofdgebouw. In het voorjaar van 2016 is de hele operatie afgerond.

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum