Management en Organisatie

Algemeen

Management & organisatie (M&O) komt niet voor in de onderbouw. Het is een nieuw vak in de bovenbouw van het vwo, dat je kunt kiezen in het vrije deel of zelfs in je profiel bij E&M.

Het eindexamen voor M&O bestaat uit een centraal (schriftelijk) examen, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van kennis en inzicht in nieuwe situaties, en een schoolexamen dat bestaat uit toetsen. We werken met een lesbrievenmethode. Deze methode is zeer geschikt om zelfstandig mee te werken en laat je op een prettige manier zien hoe leuk het is om met M&O bezig te zijn. Om goed te kunnen presteren is het echter wel van belang dat je beschikt over de nodige rekenvaardigheid (let wel wiskunde is geen vereiste!).

Onderbouw

In de onderbouw wordt dit vak niet gegeven.

Bovenbouw

Management 

De term management in de naam van het vak duidt op mensen die leiding geven en beslissingen moeten nemen (het management). Om leiding te kunnen geven moet je handig met allerlei gegevens kunnen omspringen. Je neemt immers beslissingen op grond van informatie uit verslagen en overzichten met getallen. 

Organisatie 

Veel mensen werken samen in een organisatie. Hoe werken deze mensen samen en welke regels gelden er bij deze samenwerking? Om goed te kunnen samenwerken, moet je de organisatie goed kennen. Dat kan een commerciële organisatie zijn zoals een cd‑winkel, de bakker op de hoek of een fabriek, of een niet‑commerciële organisatie zoals een voetbalvereniging, een school of een gemeente. Winst maken is het belangrijkste doel van een commerciële organisatie. Voor niet‑commerciële organisaties geldt dit niet per se. Bij de voetbalvereniging gaat het er bijvoorbeeld voornamelijk om dat de leden kunnen sporten.

Hieronder laten we zien welke onderwerpen er o.a. bij M&O aan de orde komen: 

De Vereniging

Waarschijnlijk ben je zelf lid van een vereniging (voetbalclub, hockeyclub) en heb je wel eens een jaar-vergadering bijgewoond. Op zo'n vergadering presenteert de penningmeester de financiële stukken van de vereniging: hoe staat de vereniging er voor en wat zijn de financiële plannen voor het komende jaar. In 4 vwo leer je hoe je deze financiële zaken kunt beoordelen en kunt bekritiseren.

De Eenmanszaak

Wat moet je allemaal doen als je zelf een zaak wilt beginnen? Wat moet je allemaal aanschaffen? Welke diploma's en vergunningen heb je nodig? Waar haal je je geld vandaan om een eigen zaak te beginnen? Hoe bereken je de winst en hoe kun je je financiële plannen presenteren en beoordelen? Management & Organisatie houdt zich bezig met de economische problemen die er zijn binnen één bedrijf en met de problemen die kunnen ontstaan door de relaties die een bedrijf heeft met zijn omgeving 

Indien je later van plan bent om een eigen bedrijf te beginnen, zal het je na het voorgaande niet verbazen dat je dan erg veel hebt aan dit vak. 

 M&O is bij geen enkele vervolgopleiding op de universiteit verplicht, maar er zijn soms wel vreemde situaties als je naar het hbo wilt. Bijvoorbeeld dat Economie verplicht gesteld wordt, terwijl de opleiding bijna geheel bestaat uit onderdelen die behandeld worden bij M&O en niet bij Economie. Voor leerlingen die het profiel Economie & Maatschappij kiezen en ook verder willen gaan in de economische richting is M&O eigenlijk verplichte kost.

Hans van der Burght

Economie (sectie voorzitter) M&O
onderwijsontwikkelaar Econasium

hvdburght
@odulphus.nl

Gijs de Groof

Economie
Schoolopleider
Coach docenten

gdgroof
@odulphus.nl

Kees Mol

Economie
M&O

cmol
@odulphus.nl

Simone Steuns

Economie
Wiskunde
Lln.coördinator brugklas-1, atheneum-2, vwo-4

ssteuns
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum