Maatschappijleer

In de 4e klas krijgen alle leerlingen maatschappijleer. Het vak probeert leerlingen te interesseren voor actuele sociale en politieke ontwikkelingen. Daarom bezoeken alle leerlingen middels de zogenoemde “Binnenhofexcursie” het parlement in Den Haag. Leerlingen realiseren zich meer en meer dat in een democratische rechtsstaat een actieve en kritische rol van burgers er echt toe doet. Soms krijgen leerlingen de gelegenheid om het gesprek aan te gaan met Tweede Kamerleden.

VWO-4 leerlingen bezoeken in het kader van de praktische opdracht een strafzaak bij de rechtbank. HAVO-leerlingen volgen een aantal workshops op school over criminaliteit. Professionals zoals bijvoorbeeld een politieagent, medewerker P.I. Vught, strafrechtadvocaat, officier van Justitie en een  ex-gedetineerde verzorgen een aantal workshops op school.

Maatschappijleer wordt in de 4e klas afgesloten middels een drietal schoolexamens: Rechtsstaat (najaar),  Parlementaire Democratie (winter) en Pluriforme Samenleving & Verzorgingsstaat (voorjaar). Het resultaat van deze schoolexamens en de genoemde praktische opdracht worden in het examendossier meegenomen naar het eindexamenjaar.

Toine Beijer

Maatschappijleer
Geschiedenis
Debatvaardigheden

tbeijer
@odulphus.nl

Karlijn Kaal

Levensbeschouwing
Maatschappijleer

kkaal
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum