Levensbeschouwing

Algemeen

Het is belangrijk om jezelf te leren vormen. Wat zijn jouw opvattingen over bepaalde zaken in de wereld? Jouw blik hierop gaan we ontwikkelen.

Onderbouw

We proberen er achter te komen hoe jij als leerling in het leven staat. We helpen je met het beantwoorden van de vraag wat je bezig houdt. Wat zijn bijvoorbeeld levensvragen die je hebt? We kijken ook uitgebreid naar verschillende religies in onze omgeving, bijvoorbeeld naar de Islam, het Jodendom en het Christendom.

Bovenbouw

In de bovenbouw bekijken we de ethiek. Ook maken we connectie met filosofie. We kijken naar de vraag: wie is mens? Euthanasie en geweld zijn belangrijke onderwerpen. Uiteraard worden belangrijke actuele onderwerpen ook meegenomen.

René de Rouw

Levensbeschouwing (sectievoorzitter)

rdrouw
@odulphus.nl

Toine Beijer

Maatschappijleer
Geschiedenis
Debatvaardigheden

tbeijer
@odulphus.nl

Frank van Gils

Geschiedenis

fvgils
@odulphus.nl

Qurien Hagens

Muziek
Levensbeschouwing

qhagens
@odulphus.nl

Karlijn Kaal

Levensbeschouwing
Maatschappijleer

kkaal
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum