Humaniora

Algemeen

Het vak Humaniora kent verschillende onderdelen:, onder andere Latijn, Grieks, Filosofie, Geschiedenis en Logica. Het vak krijg je in de 1e klas van het gymnasium en laat je proeven van de Antieke Cultuur en leert je vooral…..denken!

Laat ik je maar één voorbeeld geven en je wat laten zien over het Grieks!

Onderbouw

In het Latijn heb je woorden op –a, op –us, op –um en andere woorden.
Ik leer je wat woorden op –a:

 • Villa - landhuis, landgoed
 • Via - weg
 • Natura - natuur
 • Regina - koningin
 • Domina - meesteres, vrouw
 • Terra - aarde, land
 • Arena - zand, sportveld

Ik leer je wat woorden op –um:

 • Vinum - wijn
 • Praemium - beloning
 • Theatrum - theater
 • Templum - tempel
 • Spectaculum - schouwspel

Kijk eens naar de volgende Latijnse zinnen en vertaal ze:

 • via in Italia est
 • medicus in via currit
 • coquus templum videt
 • dominus vinum habet
 • regina spectaculum videt

Jan Verweij

Filosofie (sectie voorzitter)

jverweij
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum