Geschiedenis

Algemeen

Tijdens de lessen geschiedenis doe je kennis op van het verleden. Onderwerpen kunnen variëren van de eerste mens op aarde tot en met de aanslagen op 9/11. Je leert omgaan met bronnen en daarmee te vinden wat je zoekt.

Onderbouw

In de onderbouw staan de lessen in het teken van de themakennis. We behandelen veel onderwerpen om je uitgebreide kennis van de geschiedenis te laten opdoen.

Bovenbouw

De bovenbouw staat in het teken van diepgang. Er worden diverse onderwerpen uit de onderbouw behandeld, maar dan nog uitgebreider. Ook is het belangrijk om verbanden te leren leggen tussen de diverse thema’s.

Roel Willems

Geschiedenis (sectievoorzitter)

rwillems
@odulphus.nl

Toine Beijer

Maatschappijleer
Geschiedenis
Debatvaardigheden

tbeijer
@odulphus.nl

Nick Brabers

Geschiedenis

nbrabers
@odulphus.nl

Frank van Gils

Geschiedenis

fvgils
@odulphus.nl

Hester Leijen

Geschiedenis

hleijen
@odulphus.nl

Cobine Ramaekers

Geschiedenis
Leerlingcoördinator 1-2 havo

cramaekers
@odulphus.nl

Jac. van Trier

Geschiedenis

jvtrier
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum