Filosofie

Algemeen

Filosofie is vragen naar vanzelfsprekendheden, die vervolgens toch niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn. Filosofie vraagt naar de grondslagen van elk vak wat je op school krijgt en alles daarbuiten.

Waarom is dit vak handig?

Bij filosofie leer je goed nadenken, zelfstandig en samen. Het vak sluit aan bij alle vakken op school en geeft een verdieping. Je  krijgt filosofie bij elke vervolgstudie op universiteit of HBO. Het is handig bij elk beroep om goed te kunnen analyseren, goed te kunnen lezen en problemen te doordenken, te kunnen reflecteren en de juiste vragen te kunnen stellen, goed je mening te beargumenteren, te kunnen discussiëren en debatteren. Je leert meer dan alleen dat wat je nodig hebt voor een studie of beroep. Je algemene kennis wordt verbreed en verdiept: je leven wordt verrijkt!

Wat moet ik kunnen?

Je moet een open blik hebben. Je vindt het leuk om te discussiëren. Je kunt je concentreren. Je vindt een beetje lezen geen probleem. Je bent nieuwsgierig en wil het naadje van de kous weten. Elk profiel is geschikt!

Wat is filosofie niet?

Een veredelde vorm van levensbeschouwing. Een gezellige theeclub. Een vak waar je alleen maar een beetje je eigen mening hoeft te geven. Een enorm moeilijk vak. Een enorm makkelijk vak.

Onderbouw

Dit vak wordt helaas niet gegeven in de onderbouw.

Bovenbouw

Het vak bestaat uit verschillende onderdelen.

Ethiek

Waarom krijg je eigenlijk straf als je je kleine broertje slaat? Wanneer is een handeling eigenlijk goed te noemen? Leer je normen en waarden van je ouders of zijn ze aangeboren? En waarom zou je je er eigenlijk aan houden?

Filosofische antropologie

Wie ben jij zelf eigenlijk? Wat maakt een mens tot een mens? Zijn verstand? Zijn lichaam? Zijn ziel? Kun je voor antwoorden het beste terecht bij de neurobiologie, bij de scheikunde, de natuurkunde, levensbeschouwing, de psychologie, de cultuurwetenschapper, de pastoor?

Kennisleer

Hoe kom ik tot kennis? Via je ouders en school? Maar hoe komen die eraan? Door waar te nemen? Maar groen zit niet in het gras en rood zit niet in de roos. Groen en rood worden gevormd door onze ogen en onze hersenen. Levert waarneming dan wel zekere kennis op? Hebben wij misschien aangeboren kennis? Of is alleen dat wat je kunt berekenen en logisch kunt beredeneren zeker, zonder dat je er waarneming voor nodig hebt?

Wetenschapsfilosofie

Waarom is natuurkunde een wetenschap? Vanwege de harde wetten? En literatuurwetenschap? Heb je daar ook harde wetten? Op basis waarvan noem je iets een wetenschap? Want als iets wetenschappelijk bewezen is, is het waar! Dat zeggen wij toch?

Sociale en politieke filosofie

Zijn wij samenlevende wezens of kunnen wij het ook wel of zelfs beter alleen af? Waarom zou je eigenlijk gehoorzamen aan de staat en de politie? Alleen maar omdat je anders straf krijgt? Zou je anders alles doen wat God verboden heeft? Hoe bouw je een ideale samenleving op?

Over al deze onderdelen leer je de filosofiegeschiedenis kennen en je eigen mening vormen.

Jan Verweij

Filosofie (sectie voorzitter)

jverweij
@odulphus.nl

Joop van der Kuip

Filosofie
Nederlands
Trivium

jvdkuip
@odulphus.nl

Laetitia Muurmans

Filosofie
Leerlingcoördinator gymnasisum1-2

lmuurmans
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum