Economie

Algemeen

Economie is een maatschappijvak zoals geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer en legt sterk de nadruk op het bijbrengen van algemene ontwikkeling. Economie bestudeert de problemen die ontstaan bij de productie van dingen die nodig zijn om van te leven (van aardappels tot toneelvoorstellingen). Het vak bekijkt ook hoe de inkomens, die door de productie ontstaan, worden verdeeld onder de mensen en hoe deze inkomens worden besteed.

Onderbouw

In de onderbouw wordt economie vanaf klas 3 gegeven. Er komen onderwerpen aan bod als huishouden, zakgeld en bijbaantjes.

Bovenbouw

In de bovenbouw gaat het om zaken die in het nieuws veel aandacht krijgen, bijvoorbeeld de belastingen, de pensioenfondsen, de werkloosheid, de sociale zekerheid en de euro. De vraagstukken waar je mee te maken krijgt, zijn ook wat complexer en de inhoud van de stof gaat dieper. In de bovenbouw werken we met een methode die ook gebruik maakt van lesbrieven. Deze methode is zeer geschikt om zelfstandig mee te werken en laat je op een prettige manier zien hoe leuk het is om met economie bezig te zijn.

Econasium

Het “Econasium” is meer dan een vak. Het is bedoeld voor leerlingen die economie interessant vinden en zich willen verdiepen in de stof als voorbereiding op een (economische) universitaire vervolgopleiding. Naast het reguliere economieprogramma krijgen de leerlingen onderzoeksvaardigheden (statistiek), omdat deze vaardigheden  belangrijk zijn in het wetenschappelijk onderwijs. De leerlingen volgen ook economische colleges van hoogleraren op de TiU en krijgen de gelegenheid om reeds in de vijfde klas onder professionele begeleiding van de TiU het profielwerkstuk te maken.

Om voor het Econasium te kunnen kiezen, dienen leerlingen in 3 VWO bij de overgang naar 4 VWO minstens een 7 voor wiskunde op het rapport te hebben. Als het Econasium met goed gevolg afgesloten wordt, levert dat zonder meer een studieplaats op de TiU op voor een economische opleiding en een vrijstelling voor statistiek in het propedeusejaar van een economische studie op de TiU. Natuurlijk krijgen leerlingen zo ook een indruk van de universiteit, en zijn daardoor beter voorbereid op een vervolgstudie.

Hans van der Burght

Economie (sectie voorzitter) M&O
onderwijsontwikkelaar Econasium

hvdburght
@odulphus.nl

Lennart Gielissen

Economie

lgielissen
@odulphus.nl

Gijs de Groof

Economie
Schoolopleider
Coach docenten

gdgroof
@odulphus.nl

Femke de Leeuw

Economie
Decaan havo

fdleeuw
@odulphus.nl

Kees Mol

Economie
M&O

cmol
@odulphus.nl

Simone Steuns

Economie
Wiskunde
Lln.coördinator brugklas-1, atheneum-2, vwo-4

ssteuns
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum