Debatvaardigheden

Alle leerlingen in 4-vwo volgen een half schooljaar het vak Debatvaardigheden. Leerlingen worden getraind het het parlementair debatteren volgens de regels van het Nederlands Debat Instituut.

Half november kunnen leerlingen zich inschrijven voor een voorronde van het N.K. Debatteren dat rond 1 december plaatsvindt elders in den lande. Doelstelling is om deel te mogen menen aan de finale van het N.K. Debatteren.

Talentvolle sprekers kunnen hun retorische vaardigheden in deze lessen verder ontwikkelen. Maar ook leerlingen die deze latente kwaliteit nog niet hebben ontdekt kunnen tot (overwachte?) bloei komen. Mogelijk dat begin 2014 de Odulphus Debatclub zal worden opgericht.

Toine Beijer

Maatschappijleer
Geschiedenis
Debatvaardigheden

tbeijer
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum