Aardrijkskunde

Algemeen

Aardrijkskunde is een vak dat van belang is voor je algemene ontwikkeling. Als je tv kijkt of de krant leest, kom je veel aardrijkskundige onderwerpen tegen. Denk maar aan de veranderingen in de het klimaat, zeespiegelstijging, de snelle economische ontwikkeling van China, de armoede in Afrika, het winnen van schaliegas; dit zijn allemaal onderwerpen die bij het vak aardrijkskunde aan bod komen.

Wij gebruiken een studiewijzer als hulpmiddel om leerlingen zelfstandig te laten werken. Hierdoor weten ze wat er van ze verwacht wordt en wanneer welke stof behandeld wordt.

Onderbouw

Leerlingen gaan zelf presentaties geven over onderwerpen die hen aanspreken en waarin ze zich willen verdiepen.

In klas 3 vindt maken we een vakoverstijgende excursie naar Amsterdam. Hierin staat culturele antropologie centraal. We bezoeken het Tropenmuseum en de binnenstad  en belichten zo diverse onderwerpen.

Bovenbouw

De lessen in de bovenbouw staan in het teken van verdieping van de onderwerpen, aan de hand van actuele opdrachten. Ook vinden er diverse vakinhoudelijke excursies plaats in 4 en 5 havo en 5 en 6 vwo.

Het vak is van belang voor het aanleren en toepassen van onderzoeksvaardigheden. Hiermee wordt een goede voorbereiding gegeven op het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs waar dergelijke technieken ook toegepast worden.

Anita Meertens

Aardrijkskunde (sectie voorzitter)

ameertens
@odulphus.nl

Dirk-Jan de Beer

Aardrijkskunde

djdbeer
@odulphus.nl

Niels de Haan

Aardrijkskunde

ndhaan
@odulphus.nl

Pieter de Jongh

Aardrijkskunde

pdjongh
@odulphus.nl

Youri Lavrijsen

Aardrijkskunde

ylavrijsen
@odulphus.nl

Willem Teunissen

Aardrijkskunde
Coaching

wteunissen
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum