Nederlands

‘Nederlands? Dat kunnen we toch al!’

d/t? hun/hen? lv/mv? wg/ng? als/dan? dat/wat?...

Nederlands is de taal waarmee je spreekt en voelt, waarin je denkt en droomt. Het is ook de taal waarmee je leert en werkt. Contact maken doe je ook in het Nederlands, zowel met vrienden, familie als zakelijke relaties. Een goede beheersing van je moedertaal is dan ook erg belangrijk.

Algemeen

We houden ons bij Nederlands bezig met spreken, luisteren, lezen en schrijven. Taaie kost? Zeker niet! Naast onderdelen als grammatica, spelling en formuleren komen bijvoorbeeld ook poëzie, (jeugd)literatuur en cabaret aan bod. Het vak Nederlands is niet alleen verplicht, maar ook leuk, afwisselend en veelzijdig.

Onderbouw

In de onderbouw maken we gebruik van de methode Nieuw Nederlands. Bij deze methode is veel, actueel, digitaal oefenmateriaal beschikbaar. In de brugklas krijgen de leerlingen bijvoorbeeld 4 uur Nederlands per week, waarvan 1 uur in de ictheek voor deze digitale opdrachten.

Onderwerpen die tijdens de lessen aan bod komen zijn lezen, schrijven, woordenschat, spelling, formuleren en grammatica. Iedere leerling leest minimaal 3 boeken jaar. Naast het maken van een leesverslag wordt er ook aandacht besteed aan fictie. Gedurende het jaar is er veel ruimte tot vrij lezen in de klas. We gebruiken daarvoor de jongerenkrant 7days. In deze krant komen diverse onderwerpen aan bod, toegespitst op de leerlingen.

In 2 en 3 Havo maken we gebruik van de methode bruutTAAL. Deze methode is helemaal digitaal. Hiervoor gebruiken we in de klas Chromebooks. 

Bovenbouw

In de bovenbouw maken we ook gebruik van de methode Nieuw Nederlands. Spelling, formuleren en lezen staan hier centraal. We besteden ook aandacht aan literatuurgeschiedenis door bijvoorbeeld boeken te lezen uit verschillende tijdperken. Vanaf klas 4 begin je met lezen voor je lijst. Leerlingen op het vwo lezen 12 boeken, leerlingen van de havo 8.

ScreeningtaalPDF – 200 KB

Marion van de Loo

Nederlands (sectie voorzitter)

mvdloo
@odulphus.nl

Pieter Berben

Nederlands

pberben
@odulphus.nl

Dore Blaauwbroek

Nederlands

dblaauwbroek
@odulphus.nl

Elina Daamen

Nederlands

edaamen
@odulphus.nl

Frans Diederen

Nederlands

fdiederen
@odulphus.nl

Ruud van Hirtum

Nederlands
Decaan vwo

rvhirtum
@odulphus.nl

Gepco de Jong

Nederlands

gdjong
@odulphus.nl

Joop van der Kuip

Filosofie
Nederlands
Trivium

jvdkuip
@odulphus.nl

Michel Pijpers

Drama
Nederlands
Onderwijsontwikkelaar havo

mpijpers
@odulphus.nl

Jehannes Reitsma

Muziek
Nederlands

jreitsma
@odulphus.nl

Jessy Seebregts

Nederlands

jseebregts
@odulphus.nl

Esther de Vries

Nederlands

edvries
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum