Klassieke talen

Griekse Taal en Cultuur (GTC)

Door het bestuderen van de Griekse teksten en cultuur leer je nadenken over de verbanden tussen vroeger en nu. Je leert hoe de Grieken bijvoorbeeld dachten over leven en dood, democratie en vreemdelingen en hoe wij daar nu tegenover staan. Ook ga je beter begrijpen waar sommige beelden vandaan komen die voorkomen in de beeldtaal waarvan de beeldende kunst, oud en modern, gebruik maakt en wat de oorsprong is van thema’s en vormen die in verhalen en gedichten van vroeger en nu voorkomen.

Latijnse Taal en Cultuur (LTC)

Kennis van het Latijn helpt je bij het leren van andere talen, die vaak uit het Latijn zijn ontstaan. Verder leer je bij Latijn goed na te denken en nauwkeurig te werken. Bovendien is de kennis van het Latijn nuttig bij veel studies op de universiteit. In veel richtingen (geneeskunde, recht en biologie) worden ook Latijnse termen gebruikt. Daarnaast heb je aan de kennis van Latijn ook veel bij talenstudies, cultuurstudies en filosofie.

Onderbouw

We gaan van start met de basis van beide talen. Verder maken we in woord en beeld kennis met de cultuur, niet alleen door middel van boeken en andere media, maar ook door middel van diverse excursies.

Bovenbouw

Taal, cultuur en geschiedenis bepalen ook de inhoud van de lessen in de bovenbouw.

Na de eerste helft van het vierde leerjaar zul je je bij GTC en LTC ook gaan bezighouden met het vertalen en bestuderen van teksten die door Griekse en Romeinse schrijvers gemaakt zijn.Toetsen over deze stof zullen behalve de gebruikelijke vertaalopdracht ook een onderdeel met opgaven bevatten waarbij je blijk moet geven van inzicht in de culturele en historische inhoud en achtergrond van de gelezen antieke teksten. Hierbij is het streven om, net zoals bij het landelijk Centraal Examen, elk van beide onderdelen de helft van het toetscijfer te laten bepalen.

folder Grieks 2012PDF – 3 MB folder Latijn 2012PDF – 3 MB

Stephan van Doren

Klassieke talen (sectie voorzitter)

svdoren
@odulphus.nl

Anne van Gameren

Klassieke Talen

avgameren
@odulphus.nl

Anne Kers

Klassieke Talen

akers
@odulphus.nl

Leo Nellissen

Klassieke talen

lnellissen
@odulphus.nl

Karin Retera

Klassieke talen

kretera
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum