Frans

Algemeen

Via het Europees Platform doen we dit schooljaar mee aan het LinQ versterkt talenonderwijs project. Dit betekent concreet voor onze lessen dat het 'doeltaal als voertaal'-principe zoveel mogelijk wordt gehanteerd. Daardoor is het onderwijs communicatief, interactief en taakgericht. Er wordt veel aandacht besteed aan kennis van land en cultuur en we gebruiken daarvoor veel authentiek materiaal.

Onderbouw

Voor alle leerlingen in klas 3 organiseren we een dagexcursie naar Lille. Met je programma- en opdrachtenboekje ga je de stad ontdekken en je vaardigheden testen in de praktijk. Deze dag bereiden we in de voorafgaande lessen uitgebreid voor.

Met onze partnerschool Collège le Prieuré in Sambin, 200 km ten zuiden van Parijs, hebben we een interessant internationaliseringsproject opgezet. Leerlingen uit klas 3 kunnen deelnemen aan een uitwisseling van twee keer een week met Franse leeftijdgenoten. Daarbij bieden we elk jaar enkele leerlingen uit klas 5 de gelegenheid om geheel zelfstandig, twee weken lessen te volgen op het  Lycée Catholique de Pontlevoy. Onze leerlingen verblijven dan in gastgezinnen of op het internaat bij de school.

Bovenbouw

Op het Odulphuslyceum gebruiken we de methode Grandes Lignes tot en met klas 4 om je onder te dompelen in de Franse taal en cultuur. In klas 5 en 6 zetten we eigen lesmateriaal in dat inspeelt op de actualiteit en je voorbereidt op alle onderdelen van  het eindexamen. Naast de boeken die de methode levert, maken we veel gebruik van de digitale ondersteuning, zowel thuis als op school.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 gaan we alle leerlingen voorbereiden op deelname aan de examens Delf scolaire.  Delf examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die leiden tot een diploma waarmee je jouw mate van taalbeheersing kunt aantonen. Delf staat voor Diplôme d'Etudes en Langue Française. Delf examens bestaan op 4 verschillende niveaus van het Europees Referentie Kader: A1, A2, B1, B2.

Petit Nicolas - Verslag door Esmée Soetekouw

18-04-2017

Frans theater is succes in Tilburg! Op 11 april 2017 kwamen in totaal 4 scholen uit het hele land voor de…

H3 bezoekt Taalstad Namen (B)

19-03-2017

Leerlingen van Havo 3 bezochten donderdag 16 maart het pittoreske Namen, de hoofdstad van Wallonië. Met…

Auditie theater festival Petit Nicolas

25-01-2016

De sectie Frans neemt deel aan een theaterproject voor 2e klassers . Zes middelbare scholen voeren elk een…

Frans toneel: repetities voorstelling Le petit Nicolas gestart

17-11-2014

De sectie Frans van het Odulphuslyceum neemt sinds schooljaar 2013-2014 deel aan het LinQ project versterkt…

Sabine Vette

Frans (sectie voorzitter)

svette
@odulphus.nl

Wouter van Beijsterveld

Frans

wvbeijsterveld
@odulphus.nl

Mijke van Gerven

Frans

mvgerven
@odulphus.nl

Haddache Kariouh

Frans

hkariouh
@odulphus.nl

Katelijne Leijten

Frans

kleijten
@odulphus.nl

Henk Sanders

Engels
Frans

hsanders
@odulphus.nl

Kees Verstraten

Frans
Leerlingcoördinator vwo 3

kverstraten
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum