English

Algemeen

Hier op het Odulphuslyceum nemen we het vak Engels heel serieus. In de brugklas beginnen we al met een methode Engels die uit gaat van Engels als voertaal. Dat is wel een beetje wennen, maar je kan er best snel mee uit de voeten. Alle materialen die we verder aanbieden, zijn allemaal in het Engels. We gaan daarbij niet alleen uit van het Brits Engels, maar maken ook ‘uitstapjes’ naar het Engels dat gesproken wordt in de Verenigde Staten van Amerika en Australië.

We spreken dus ook zoveel mogelijk Engels in de klas. Dit is niet alleen goed voor je spreekvaardigheid  - na verloop van tijd is het ook niet meer ‘eng’ om Engels te spreken in de klas - maar ook voor je luistervaardigheid. In de brugklas beginnen we hier mee, zodat je na een paar maanden niet meer beter weet!

Onderbouw

We gebruiken het Smartboard veelvuldig in de lessen om zaken uit te leggen maar ook om een spel te spelen of een dvd te laten zien. Thuis werk je op de computer aan je huiswerk dat digitaal aangeboden wordt. Waar vroeger de nadruk sterk lag op het aanleren van grammatica: wij gaan uit van het gebruik van het Engels. Daar hoort grammatica bij, maar ook een uitgebreide woordenschat, het schrijven van korte stukjes, het lezen van boekjes en  het luisteren en kijken naar tieners in Engelssprekende landen, enzovoort. Kortom, in de onderbouw  word je de basis aangeleerd.

Bovenbouw

In de bovenbouw gaan we verder door wat meer nadruk te leggen op literatuur en schrijven.  Natuurlijk zijn ook deze lessen in het Engels en vergeten we spreek- en luistervaardigheid ook niet. Aan het einde van het derde jaar kan je (mits je voldoet aan de kwalificaties) inschrijven voor een speciaal meerjarenprogramma Cambridge Engels.  Dat gaat dan nóg een stapje verder en biedt Engels op werelwijd geaccepteerd hoog niveau aan. Maar dat duurt nog even, eerst aan de slag in de brugklas!

Cheers!

Marc Dierikx

Engels (sectie voorzitter)
vertrouwenspers. personeel

mdierikx
@odulphus.nl

Frank Berens

Engels

fberens
@odulphus.nl

Agnes de Graaf

Engels
yoga

adgraaf
@odulphus.nl

Anne van Hoef

Engels

avhoef
@odulphus.nl

Sander Thomassen

Engels

sthomassen
@odulphus.nl

Eefje Thommassen

Engels

ethommassen
@odulphus.nl

Henk Sanders

Engels
Frans

hsanders
@odulphus.nl

Marion Verwey

Engels

mverwey
@odulphus.nl

Peter de Vet

Engels
Duits

pdvet
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum