Inleiding

Onderwijs is waar alles om draait op een middelbare school. Een belangrijk deel van de website is hier dan ook voor gereserveerd. Lang is nagedacht over een indeling, want die is natuurlijk veelzeggend over hoe wij denken over onderwijs.

Op de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat de individuele vakken herkenbaar blijven. Om de lijst met vakken niet te lang te maken, is er voor gekozen om de vakken in vier sectoren in te delen:

  • talen
  • zaakvakken
  • exacte vakken
  • kunst + lichamelijke opvoeding

Daarnaast is het wezenlijk dat er vanuit de vakken gezocht wordt naar samenhang en integratie van kennis.

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum