Biologie

Algemeen

Het woord biologie is gevormd uit de Griekse woorden ‘bios’ (= leven) en ‘logos’ (= leer of wetenschap). Biologie is een natuurwetenschap die zich bezighoudt met de studie van het leven en levende organismen. 

Onderbouw

In klas 1 maak je kennis met het vak en naast ‘snuffelen’ leren we je ook verschillende onderzoeksvaardigheden aan. In klas 2 en 3 ligt de focus op de menskunde, waarin we in klas 3 voornamelijk verdiepen. Verschillende practica zijn een vast onderdeel van het onderbouwprogramma en hiermee versterken we o.a. de onderzoeksvaardigheden.

In de onderbouw werken we met de methode Nectar (4e editie). Daarnaast hebben we ons onderwijs de afgelopen jaren aangepast naar het werken met een Chromebook (vanaf komend schooljaar ook in klas 1 t/m 3V). 

Bovenbouw

Bij de profielkeuze heb je gekozen voor een profiel met biologie, of je sprokkelt het vak. Tijdens de lessen in de bovenbouw verdiepen we ons verder in de onderwerpen uit de onderbouw (o.a. menskunde). Daarnaast zijn er een aantal nieuwe, abstracte thema’s die de revue passeren. Zoals populatie-ecologie en moleculaire biologie. Net zoals in de onderbouw, zitten er verschillende practica in het bovenbouwprogramma verweven.

In de bovenbouw werken we met methode Nectar (3e editie). Daarnaast maken we veelvuldig gebruik van het BINAS tabellenboek. Ook speelt de voorbereiding op het eindexamen een grote rol in de bovenbouw, met de nadruk op H5/V6. 

Lieke Heijnemans

Biologie (sectievoorzitter)
STEAM (sectievoorzitter)

lheijnemans
@odulphus.nl

Mireille Broeders

Biologie

mbroeders
@odulphus.nl

Maarten Ketelaars

onderwijsondersteuner

mketelaars
@odulphus.nl

Anneke Madern

Biologie

amadern
@odulphus.nl

Jolande van Oort

onderwijsondersteuner

jvoort
@odulphus.nl

Ronald Peeters

Biologie

rpeeters
@odulphus.nl

Frits Vaandrager

Biologie

fvaandrager
@odulphus.nl

Susanne Verheggen

Biologie

sverheggen
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum