Econasium

Het Odulphuslyceum heeft samen met de Tilburg University en Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gezamenlijk het Econasium opgericht. De kracht van het Econasium ligt in de samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en universiteit. Door deze samenwerking komen leerlingen vanaf het vierde jaar van het VWO op een uitdagende manier in aanraking met een universitaire studie in het algemeen en een economische studie in het bijzonder.

Economie is overal om je heen. Bij het woord economie denken veel mensen meteen aan zaken als werkloosheid en de financiele crisis. Maar het is breder dan dat. Het gaat bij Economie bijvoorbeeld over de keuzes die de overheid maakt om het geld dat er is zo zinvol mogelijk te besteden. Ook bedrijven maken dergelijke beslissingen: welke nieuwe producten moeten ze bijvoorbeeld op de markt gaan brengen, waar moeten ze in investeren? En zelfs jij maakt economische beslissingen: hoe kun je bijvoorbeeld je zakgeld zo goed mogelijk besteden? Ben je geïnteresseerd in beslissingen die overheden, bedrijven en consumenten nemen, dan is het Econasium misschien wel iets voor jou.

Het Econasium is een tweejarig traject in de bovenbouw van het vwo dat analytisch sterke leerlingen onderzoeksvaardigheden bijbrengt en daardoor hun kans van slagen op een universiteit vergroot. Ook motiveert dit traject hen extra voor een economische vervolgstudie op een universiteit.

Ga voor meer informatie naar de website van het Econasium of neem contact op met de heer Hans van der Burght, plaatsvervangend directeur Econasium. 

Econasium, niet alleen your way up, it's going up

Hans van der Burght

Economie (sectie voorzitter) M&O
onderwijsontwikkelaar Econasium

hvdburght
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum