De Havo

Leren voor een goede toekomst

Omdat we in de 21e eeuw leven, willen we onze leerlingen voorbereiden op een constant veranderende maatschappij. Daarom vinden we het belangrijk dat jij je ontwikkelt op verschillende terreinen. Zo weet je zeker dat je leert voor een goede toekomst waarin je steeds eigen keuzes kunt maken, waarin je met anderen kunt samenwerken en waarin jij een bijdrage kunt leveren aan onze wereld.

Onderwijs op maat

Leerlingen vinden de relatie met elkaar en met de docenten erg belangrijk, zeker op de havo. Ze zijn gevoelig voor sfeer en presteren beter in een omgeving die hen past. Havoleerlingen willen gezien worden en ze willen waardering om wie ze zijn en wat ze kunnen. Ze willen graag leren, en houden ook van praktisch aanpakken.

Die combinatie van theorie en praktijk is gebruikt om een onderwijsmodel te maken waarin havoleerlingen beter dan ooit tot hun recht komen. In 2012-2013 zijn we in havo 2 begonnen met de invoering ervan. De eerste nieuwe lichting examenkandidaten behaalde in juli 2016 het havo-diploma.

De lat ligt hoog

Als de omstandigheden (bijna) ideaal zijn, zijn de verwachtingen hoog. Terecht. Ons doel is dat 100% van de leerlingen slaagt zonder vertraging of uitval. Daarvoor zetten we moderne middelen en methoden in.

Niet iedereen hoeft hetzelfde tempo te volgen en wie meer kan, zal uitgedaagd worden. Maatwerk en een individuele benadering zijn onder andere mogelijk door de laptop als belangrijk instrument in te zetten.

Nieuw gebouw – nieuwe kansen

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is onze havo-afdeling gehuisvest in een schitterend, gerenoveerd gebouw aan de Noordhoekring 182. We hebben nu een eigen havo-gebouw, dat specifiek is ingericht voor de havo. In het nieuwe gebouw zijn we als school in staat om een mooie leeromgeving op maat te creëren. De leerlingen hebben hier een actieve rol in: ze hadden en houden inspraak in de inrichting en het gebruik van het gebouw. Het is tenslotte van hen en voor hen.

Daarmee raken we aan de kern: succes boeken we samen. Als leerlingen, leraren en ondersteunend personeel met plezier naar school gaan groeit de motivatie en bevordert het de prestatie.

Meer weten?

Meer weten over het havo onderwijs van het Odulphus?
Kijk op onze speciale havo blogspot.
Of .... neem gerust contact op met onze conrector havo, Jan Beesems.

Maar let op: voor u het weet bent u even enthousiast als hij!

Jan Beesems

Conrector havo

jbeesems
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum