GP, Gymnasium Plus (voorheen bekend als B9), de onderbouw voor slimme, snelle leerlingen

Oriëntatie voor GP1 voor schooljaar 2018/2019

dinsdag 02-10 / 16.00-17.15u
GP Info-bijeenkomst voor het PO (voor geïnteresseerde collega's uit het basisonderwijs). 

dinsdag 10-10 / 19.00-20.30u
GP Ouder/kind-info-avond (voor geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) en kinderen die wellicht in schooljaar 2018/2019 in GP willen starten).

woensdag 15-11 / 13.30-15.30u
GP Meeloopmiddag (voor geïnteresseerde kinderen die wellicht in schooljaar 2018/2019 in GP willen starten). 

vrijdag 01-12 
Definitief opgeven oriëntatietraject GP. Samen met jou, jouw ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool gaan we het oriëntatietraject verder in en bekijken we of we GP bij jou vinden passen. 

 

Procedure aanname GP         

  • Begin februari 2018 wordt aan geïnteresseerden kenbaar gemaakt of GP passend wordt bevonden.
  • Begin februari 2018 wordt aan geïnteresseerden kenbaar gemaakt hoeveel passende kandidaten er voor GP 2018/2019 zijn.
  • Geïnteresseerden voor GP kunnen zich aanmelden tijdens de reguliere aanmeldingsdagen op 6 en 8 maart 2018.
    Bij de aanmelding kan de tweede keuze niet een andere afdeling van het Odulphus betreffen.
  • Donderdag 8 maart 2018 wordt, via de website, het aantal inschrijvingen per afdeling kenbaar gemaakt.
  • Vrijdag 9 maart 2018 wordt gekeken of er uitgelote leerlingen van De Nieuwste School het Odulphus als tweede keuze opgegeven hebben. Als er nog ruimte is op de afdelingen havo 1, havo/vwo 1 of gymnasium 1, worden deze leerlingen ingeschreven.
  • Indien er meer dan twintig inschrijvingen voor GP zijn, vindt op maandag 12 maart 2018 de loting plaats.
  • De algemene uitleg over onze lotingsprocedure vindt u hier

Landelijke primeur!

Compact, op maat en gericht op talent- en persoonsontwikkeling.

Wordt jou geregeld gezegd dat je snel en slim bent, heb je misschien zelfs één of twee groepen op de basisschool overgeslagen, wel groep 8 helemaal gevolgd,  een vwo-advies van je juf of meester gekregen en wil je net wat meer dan een gewone VWO- of Gymnasiumklas?

Dan is GP iets voor jou!

Het Odulphuslyceum is sinds schooljaar 2015-2016 met GP (toen nog B9 genaamd) gestart: een speciale klas voor leerlingen die nieuwsgierig, slim en snel zijn. Zij zijn intelligent, werken graag en gemakkelijk aan open opdrachten en vaak samen, zijn toe aan vervolgonderwijs en kunnen wellicht qua leren leren nog extra begeleiding gebruiken.

In een veilige en uitdagende omgeving, op een categoriaal vwo, krijgen deze leerlingen, naast vakken uit het reguliere curriculum zoals o.a. Cambridge Engels, wiskunde en biologie, bijzondere vakken, zoals Chinees, debatvaardigheden, robotica en filosofie (Humaniora). We besteden in de meerdere mentorlessen per week extra aandacht aan de sociaal/emotionele vorming en studievaardigheden. We werken dan o.a. met ‘Breingeheimen’ en ‘de Gelukskoffer’. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt.

We hechten op school aan brede Bildung (vorming); daarom krijgt ook creatieve ontwikkeling, o.a. bij beeldende vorming, muziek en drama, bijzondere aandacht. Ook krijg je extra sport in GP (in jaar 1)!

Gymnasium Plus biedt extra uitdaging en differentiatie gedurende de gehele onderbouw. Na die onderbouw-waar de leerling 3 of 4 jaar over mag doen- gaat de leerling naar VWO 4. Aan het eind van elk schooljaar in GP kijkt de leerling samen met zijn ouders en het GP-docententeam wat een goede vervolgstap is.

Gymnasium Plus toelatingscriteria

Een leerling komt in aanmerking voor aanmelding bij GP als hij/zij:

1.            Een vwo-advies heeft gekregen
2.            Groep 8 volledig heeft doorlopen
3.            Een versneller is
4.            Op hoogbegaafdheid is onderzocht
5.            Zelfstandig kan werken
6.            Kan samenwerken

Het onderwijs in GP is maatwerk, gericht op de individuele ontwikkelmogelijkheden van een kind. Mocht een leerling niet voldoen aan alle hierboven vermelde criteria, dan onderzoekt de coördinator van GP samen met de leerkracht, ambulant begeleider en ouders/kind welke route binnen het voortgezet onderwijs het meest passend is.

Klik hier voor de verdere uitwerking van de aanmeldcriteria. 

GP in het nieuws

VO-magazine besteedt in de editie van november via maar liefst 4 pagina's aandacht aan GP. Ook in 'Kidsweek' (de weekkrant voor kinderen van 7 tm 12 jaar) van 03-12-15 staat een artikel over GP (beiden toen nog Groep Negen/B9 genaamd) 

Belangstelling? Lees hier het artikel uit VO-magazine en hier het stuk uit Kidsweek.

Informatie

Meer info over GP? Neemt u dan gerust contact op met mevrouw Marianne Dillen, conrector vwo.

Marianne Dillen

Conrector vwo

mdillen
@odulphus.nl

Sander van Hal

Zorgcoördinator - dyslexiecoördinator
Leerlingcoördinator GP

svhal
@odulphus.nl

Kristel de Kort

Adj.dir. vwo-onderbouw

kdkort
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum