Aanmelding, toelating en loting

Aanmelding

De aanmeldingen voor schooljaar 2017/2018 vinden plaats op dinsdag 7 en donderdag 9 maart 2017. Je bent dan welkom van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur op onze locatie Noordhoekring 99. 

Meenemen bij aanmelding

  • originele adviesbrief basisschool met schooladviesformulier
  • een kopie van je id-kaart (graag kopie van voor- en achterkant) of paspoort
  • originele schooladviesbrief met unieke code. Basisscholen buiten regio Tilburg werken niet met een unieke code. In dat geval volstaat de originele schooladviesbrief.
  • indien aanwezig: rapport(en) psychologische onderzoek(en).

Toelating

Zoals je weet bespreekt de leerkracht van groep 8 halverwege het schooljaar het onderwijskundige rapport met je ouder(s), verzorger(s). Daarin staat onder andere het advies van de basisschool. Dat advies moet voor het Odulphus minimaal havo zijn. 

Als je overtuigd bent van de keuze voor het Odulphus, meld je dan samen met een ouder, verzorger  aan tijdens de aanmelddagen in maart 2017. 

Mochten er zich meer dan het toelaatbaar aantal leerlingen (240)  hebben aangemeld, dan zal er een loting plaatsvinden onder leiding van een notaris. Meer informatie hierover vind je in deze bijlage

Loting

Per onderwijssoort wordt er een anonieme lijst gemaakt van het lotnummer en het aantal broers/zussen. Deze lijst wordt bij de notaris neergelegd en ligt ter inzage op school op de avond van de loting. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de notaris. 

Het aantal inschrijvingen per onderwijssoort is bekend bij de notaris en de receptie van onze school.

De (openbare) loting vindt plaats op maandag 13 maart 2017 om 20.30 uur op het Odulphuslyceum.

Na de loting wordt de uitslag via de website gecommuniceerd. 

Ouders van kinderen die zijn uitgeloot worden ook telefonisch op de hoogte gebracht. (uiterlijk dinsdag 14 maart 2017)

Leerlingen die zijn uitgeloot zijn welkom op de OMO-scholen, met uitzondering van het De Nieuwste School (omdat voor deze school ook een lotingsprocedure geldt). 

Na de lotingsprocedure start de reguliere toelatingsprocedure zoals die in Tilburg is afgesproken.

Meer weten?

Kristel de Kort

Adj.dir. vwo-onderbouw
Leerlingcoördinator brugklas havo/vwo

kdkort
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum